سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

کارت بازرگانی عبارتست از مجوزی که دارنده آن چه شخص حقوقی و چه حقیقی می تواند به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا بپردازد .
این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای شرکت ، موسسه و بازرگانی که نسبت به ثبت نام خود در اداره ثبت اقدام نموده صادر می شود .

بازرگانی که خواهان اخذ کارت می باشند باید اطلاعات شخصی خود را طبق فرمی که از سوی اتاق بازرگانی دریافت می کنند به آن ها تسلیم کنند .
هم چنین شخص متقاضی باید از سوی دو نفر از کسانی که در اتاق بازرگانی عضو می باشند معرفی شود .
درباره صدور کارت برای اتباع غیر ایرانی برخورد متقابلی صورت می گیرد .
در صورتی کارت صادر می شود که کشور وی نیز متقابلا اجازه صدور کارت برای اتباع ایرانی را بدهد .

انواع کارت بازرگانی

صدور کارت برای اشخاص حقیقی
این نوع کارت برای افرادی که خود به تنهایی به امور تجارت و صادرات و واردات کالا می پردازند اعطا می شود .

صدور کارت برای اشخاص حقوقی
این نوع کارت از نوع اشخاص حقوقی مختص شرکت ها ، سازمان ها و موسسات می باشد .
هم چنین روی کارت عکس شخص مدیر عامل شرکت درج می شود ولیکن مالک اصلی آن شرکت یا موسسه مذکور می باشد .

مزایای اخذ کارت بازرگانی

کسی که مالک کارت است به آسانی می تواند به امور بازرگانی بپردازد .
با کشورهای دیگر به معاملات و صادرات و واردات کالا بپردازد .
با استفاده از کارت ویزای مخصوص تجار اعطا می شود و مسافرتهای کاری نیز مقدور می باشد .
واردات کالا امگان پذیر خواهد بود .
می توان به عضویت اتاق بازرگانی در آمد .
ثبت برند لاتین نیز ممکن خواهد بود .

معایب اخذ کارت بازرگانی

اخذ این کارت دارندگان آن را مشمول مالیات می کند .
برای فعالیت های تجاری که انجام می دهند علاوه بر ثبت نام در سامانه های لازم باید مالیات بپردازند .
کسانی که برای واردات و صادرات کالا از کارت استفاده می کنند از مزایای قانونی آن بهره مند می شوند .
اما برای اشخاصی که از این کارت برای خرید و فروش آن استفاده می کنند تبعات قانونی دارد .

جهت کسب اطلاعات بیش تر از نحوه اخذ کارت بازرگانی و مدارک لازم و هم چنین ثبت انواع شرکت های تجاری می توانید با مشاورین ثبت برند تماس حاصل کنید .