سامانه مزدا

سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

مشاورین ثبت برند آماده خدمت رسانی در زمینه های مشاوره مالی و حسابداری می باشند .
کلیه خدماتی که در این زمینه ها ارائه می شود از قبیل :

 • راه اندازی سیستم مالی شرکت هایتازه تأسیس
 • طبقه بندی حسابها و ثبت رویدادهای مالی
 • اعزام نیروی حسابداری جهت نظارت و پشتیبانی سیستم حسابداری
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی و بستن حسابها طبق استانداردهای حسابداری
 • افتتاحیه حساب ها در اول دوره مالی
 • کنترل حسابهای بانکی شرکت و تهیه صورت مغایرت بانکی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارسال به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
 • تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه
 • کنترل و تجزیه و تحلیل حسابها
 • تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل طبق آئین نامه تحریر دفاتر
 • بایگانی اسناد و تسهیل در دستیابی به مستندات
 • ثبت نام در سامانه طرح جامع ، مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
 • تنظیم و ارائه گزارشات معاملات فصلی در چارچوب مفاد ماده 129 مکرر ق.م.م
 • ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و اخذ گواهینامه ثبت نام در نظام
 • تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 • ساماندهی و به روزرسانی حسابهای معوقه
 • جمع آوری مستندات مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده
 • انعقاد قراردادهای کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران
 • تهیه مستندات مربوط به بازرسی سازمان تأمین اجتماعی
 • اخذ مفاحساب قراردادها از سازمان تأمین اجتماعی
 • انجام امور استخدامی و کارآفرینی کارکنان
 • محاسبات حقوق و دستمزد ماهیانه و تسویه حساب کارکنان طی سال
 • محاسبات مزایای پایان سال کارکنان طبق قانون کار
 • تنظیم لیست های بیمه و ارسال به سامانه سازمان تأمین اجتماعی
 • تنظیم لیست مالیات حقوق کارکنان و ارسال به سامانه سازمان مالیاتی کشور
 • نگارش آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی و اداری در راستای بهبود سیستم مالی و اداری
 • انجام امور حسابداری مربوط به انحلال شرکت ، مدیریت تصفیه با حضور وکیل مجرب

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت برند تماس حاصل کنید .