سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

به موجب ماده 7 قانون تجارت اعمالی که مدیران و نمایندگان شرکت انجام می دهند باید تماما به اطلاع اداره ثبت شرکت ها برسد .
در غیر این صورت هر عملی از سوی آن ها به منزله فعالیت های شرکت محسوب می شود .
تغییرات شرکت می توانند شامل موارد زیر باشند :

 • به وجود آمدن تغییر در اساسنامه شرکت
 • باید مدت زمانی را که شرکت تصمیم به ادامه ی فعالیت دارد را تمدید نمود و مدت زمان تمدید باید از زمان مقرر بیش تر باشد .
 • انحلال شرکت حتی در شرایطی که انحلال به دلیل تموم شدن مدت فعالیت شرکت باشد .
 • خروج شرکا و کم شدن تعداد آن ها و یا جابه جا شدن سمت
 • تغییر نام شرکت
 • تغییر مدیران شرکت

مدارک تغییرات شرکت

 • کپی روزنامه رسمی تاسیس
 • کپی روزنامه های تغییرات
 • کپی شرکتنامه پشت و رو ( در مسئولیت محدود )
 • کپی تقاضانامه پشت و رو ( در موسسه )
 • کپی اظهارنامه پشت و رو ( در سهامی خاص )
 • کپی شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص ورودی
 • اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضا و اثر انگشت در اداره ثبت شرکت ها
 • در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس محل جدید و کد پستی ۱۰ رقمی ( تغییر آدرس فقط مناطق ۲۰ گانه تهران و محدوده هایی که مربوط به اداره ثبت شرکت های تهران می باشد را در بر می گیرد )
 • در صورت انحلال شرکت حضور و امضای تمامی اعضای هیات مدیره الزامی است.

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت برند تماس حاصل کنید .