سامانه مزدا

سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

روش و مراحل انحلال شرکت ها
در شرکتی که تصمیم به انحلال گرفته می شود، ابتدا در مرحله ی اول باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند.
حال مدیر تصفیه می تواند از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب گردد.
شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود، وظیفه ی تقسیم دارایی های شرکت و پرداخت بدهی های آن را در مدت 10 سال به عهده دارد .

پس از انتخاب مدیر تصفیه، با مراجعه به ثبت برند و ارائه ی مدارک مورد نیاز انحلال، طی تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و با حضور همه ی شرکا ، صورتجلسه ای تنظیم می شود .
این صورتجلسه باید طبق موضوع جلسه یعنی منحل کردن شرکت تنظیم شود .
همین طور ذیل متن صورتجلسه ی تنظیم شده باید توسط تمامی اعضا امضا شود.
پس از تکمیل مدارک و ارجاع پرونده ، حدوداً 25 الی 30 روز کاری زمان لازم است تا شرکت به طور قانونی منحل گردد .
بعد از این مرحله آگهی انحلال شرکت نیز به چاپ می رسد .

مدارک مورد نیاز انحلال

-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا
-مدارک ثبتی شرکت
-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه (اگر مدیر تصفیه خارج از شرکا باشد)
-داشتن دفاتر پلمپ (دفاتر قانونی)

مدت زمان لازم برای انحلال
پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ارجاع پرونده، حدوداً 25 الی 30 روز کاری انحلال شرکت زمان می برد .
در این زمان آگهی انحلال شرکت مورد نظر صادر می شود.

چند نکته ی مهم در رابطه با انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

مراحل انحلال تمامی شرکت ها (شرکت های با مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و موسسات غیر تجاری) مطابق مراحل ذکر شده در فوق می باشد.
تمامی اعضا باید رضایت و موافقت خود را مبنی بر انحلال اعلام نمایند.
برای انحلال موسسه حضور همه ی اعضا الزامی است.

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت برند تماس حاصل کنید .