ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

کد اقتصادی

میهمان 2 سال قبل

لازمه ی داشتن کد اقتصادی چه می باشد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

تمامی تولید کنندگان و تجارت کنندگان،اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت انجام امور خود باید دارای کد (شماره) اقتصادی باشند. کد اقتصادی برای شرکت ها، حکم شماره شناسایی و هویت آنها را دارد.
سازمان مالیات و دارایی با استفاده از این کد یا شماره، شرکت ها را شناسایی می نماید.
همچنین داشتن کد اقتصادی برای اخذ کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و قراردادهای دولتی، صدور فاکتور ضرورت دارد.