سامانه ثبت برند و علامت تجاری در تهران و ایران

  • قبلاً ثبت شده باشد.(تکراری باشد.)
  • اسامی خاص بکار برده نشده باشد.
  • لاتین باشد.
  • معنی مستند در لغت نامه ی دهخدا نداشته باشد.
  • شامل اعداد ریاضی باشد.
  • مخفف کردن اسم (استفاده از حروف اول چند کلمه)
  • استفاده از حرف اول بعضی کلمات مانند: پی وی سی و…
  • استفاده عناوین شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر
  • استفاده از عناوین ایثارگران و شاهد و امثال آن
  • استفاده از اسامی شهرها و کشورها و اقلیم ها