ثبت برند

سامانه ثبت برند و ثبت شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، نیز یکی از انواع شرکت های سهامی است که برای تشکیل آن به حداقل سه نفر اعضاء نیاز است.
در شرکت های سهامی خاص، سرمایه به سهام تقسیم می گردد.

ویژگی شرکت های سهامی خاص عبارت است از:

شرکت های سهامی خاص، دارای حداقل سه نفر سهامدار می باشند.
تعداد بازرسین در این شرکت ها دو نفر می باشد.
در شرکت های سهامی خاص، محدودیت مبلغ اسمی سهم وجود ندارد.
در شرکت سهامی خاص، برخلاف شرکت های سهامی عام، سهام شرکت، درخور عرضه در بورس نمی باشد.
این شرکت ها، دارای اصولی همچون : اساسنامه، مجمع عمومی، هیئت ‌مدیره، مدیرعامل، بازرس و.. می‌باشد.
در شرکت سهامی خاص، هنگام ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به افتتاح حساب می باشد.
حداکثر مدت زمان تصدی مدیران در این شرکت ها، به مدت زمان دو سال است .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید