ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

برای اینکه بعضی از اسامی غیر قابل ثبت را بتوان بکار برد، می توان از معنی معادل آن کلمه استفاده نمود. مانند کلمات زیر:
معنی معادل کلمه ی انفورماتیک = داده پردازی
معنی معادل کلمه ی تکنیک و تکنو = فن
معنی معادل کلمه ی تکنولوژی = فن آوری یا فن آوران
معنی معادل کلمه ی آپارتمان = کاشانه
معنی معادل کلمه ی کلینیک = درمانگاه
معنی معادل کلمه ی دکوراسیون = آرایه

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ