ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک ثبت موسسه

ثبت موسسه
ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری، به موسساتی گفته می شود که، فعالیت های تجاری همانند: فعالیت های علمی، ادبی، خیریه و.. تشکیل می گردند. در ادامه به موضوع ثبت موسسه می پردازیم با ما همراه باشید . موسسات غیرتجاری اجازه ی انجام فعالیت های بازرگانی را ندارند. اکثریت، موضوع فعالیت موسسات، موضوعاتی همچون: خدمات، فرهنگی هنری، خیریه، […]

موسسات غیرتجاری
ثبت موسسه غیرتجاری

همان گونه از نام موسسات غیرتجاری ، مشخص است  موسسات غیرتجاری می باشند . از این مفهوم این چنین برداشت می شود که هر گونه فعالیت تجاری، همانند: صادرات، واردات، خرید، فروش و… در این گونه موسسات غیرتجاری، امکان پذیر نمی باشد. با اهمیت ترین حالات، در رابطه با موضوع فعالیت این موسسات ، عرضه […]