ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه
ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری، به موسساتی گفته می شود که، فعالیت های تجاری همانند: فعالیت های علمی، ادبی، خیریه و.. تشکیل می گردند. در ادامه به موضوع ثبت موسسه می پردازیم با ما همراه باشید . موسسات غیرتجاری اجازه ی انجام فعالیت های بازرگانی را ندارند. اکثریت، موضوع فعالیت موسسات، موضوعاتی همچون: خدمات، فرهنگی هنری، خیریه، […]