ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت موسسه تجاری

ثبت موسسه
ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری، به موسساتی گفته می شود که، فعالیت های تجاری همانند: فعالیت های علمی، ادبی، خیریه و.. تشکیل می گردند. در ادامه به موضوع ثبت موسسه می پردازیم با ما همراه باشید . موسسات غیرتجاری اجازه ی انجام فعالیت های بازرگانی را ندارند. اکثریت، موضوع فعالیت موسسات، موضوعاتی همچون: خدمات، فرهنگی هنری، خیریه، […]