ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

Tag: تکالیف مجمع عمومی فوق العاده

اختیارات مجمع عمومی عادی
راهنمای ثبت تغییرات شرکت

اختیارات مجمع عمومی عادی

تمام گزینه هایی که در حیطه ی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، جزء اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد. اختیارات مجمع عمومی عادی تعیین

بیشتر بخوانید »
مشاوره در واتس اپ