ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تعریف موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه
ثبت موسسه

موسسات غیر تجاری، به موسساتی گفته می شود که، فعالیت های تجاری همانند: فعالیت های علمی، ادبی، خیریه و.. تشکیل می گردند. در ادامه به موضوع ثبت موسسه می پردازیم با ما همراه باشید . موسسات غیرتجاری اجازه ی انجام فعالیت های بازرگانی را ندارند. اکثریت، موضوع فعالیت موسسات، موضوعاتی همچون: خدمات، فرهنگی هنری، خیریه، […]

موسسات غیرتجاری
ثبت موسسه غیرتجاری

همان گونه از نام موسسات غیرتجاری ، مشخص است  موسسات غیرتجاری می باشند . از این مفهوم این چنین برداشت می شود که هر گونه فعالیت تجاری، همانند: صادرات، واردات، خرید، فروش و… در این گونه موسسات غیرتجاری، امکان پذیر نمی باشد. با اهمیت ترین حالات، در رابطه با موضوع فعالیت این موسسات ، عرضه […]