ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

کارهای بعد از ثبت شرکت

میهمان 2 سال قبل

پس از ثبت شرکت چه کارهایی باید انجام دهیم؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

اولین کاری که بلافاصله پس از ثبت شرکت باید انجام شود، اقدام برای گرفتن کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی شرکت می باشد.
همچنین باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت شرکت نسبت به پرداخت مالیات دو در هزار شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام شود.
در غیر اینصورت شرکت مشمول دو برابر جریمه قانونی می گردد.
سپس باید برای اخذ دفاتر پلمپ یا همان دفاتر قانونی شرکت ها اقدام شود.