ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ویژگی های شرکت تضامنی

admin عضو سایت 5 ماه قبل

ویژگی های شرکت تضامنی چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

شرکت تضامنی، شرکتی است که بیشترین بار کیفری را دارد.
به همین علت معمولاً توسط خانواده ها تشکیل می گردد.
در این نوع شرکت، مسئولیت کیفری هر یک از شرکا به میزان نامحدود می باشد.
برای نامگذاری این نوع شرکت ها، از نام خانوادگی یکی از شرکا به همراه واژه «شریک یا شرکا یا برادران» استفاده می شود.