ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

وظیفه بازرسین شرکت سهامی خاص

admin عضو سایت 5 ماه قبل

وظیفه ی بازرسین در شرکت سهامی خاص چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

وظیفه ی بازرسین در شرکت ، بررسی امور شرکت ، گزارش وجود خلاف در شرکت ، تخطی هیئت مدیره از اساسنامه ، بررسی صورت حساب های مالی شرکت ، سود و زیان و ترازنامه شرکت می باشد .