ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

وظایف مدیر تصفیه

admin عضو سایت 5 ماه قبل

وظایف مدیر تصفیه در شرکت چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

شرکتی که تصمیم به انحلال بگیرد، باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کند.
این فرد هم می تواند از بین شرکا و هم خارج از شرکا باشد.
مسئولیت های مدیر تصفیه تقسیم دارایی های شرکت و پرداخت بدهی های آن در مدت زمان 10 سال می باشد.