ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )
امیر امینی 5 ماه قبل

سلام آیا جایی برای جستجوی عالئم تجاری قبل از پر کردن اضهارنامه وجود دارد؟ لین مربوطه خراب است
https://ipm.ssaa.ir/Search-Trademark

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ