ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

موسسه ثبت کنیم بهتر است یا شرکت

میهمان 2 سال قبل

موسسه ثبت کنیم بهتر است یا شرکت؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

پاسخ به این سوال به نحوه و موضوع فعالیت شما بستگی دارد.
در صورتیکه موضوع فعالیت شما خدماتی است و می خواهید کارهای خدماتی انجام دهید، مانند خدمات آموزشی، خدمات چاپی و… نیاز به ثبت موسسه می باشید.
در صورتیکه فعالیت شما تجاری،بازرگانی و.. می باشد باید برای ثبت شرکت اقدام نمایید.