ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

موسسه ثبت کنیم بهتر است یا شرکت

میهمان 5 ماه قبل

موسسه ثبت کنیم بهتر است یا شرکت؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

پاسخ به این سوال به نحوه و موضوع فعالیت شما بستگی دارد.
در صورتیکه موضوع فعالیت شما خدماتی است و می خواهید کارهای خدماتی انجام دهید، مانند خدمات آموزشی، خدمات چاپی و… نیاز به ثبت موسسه می باشید.
در صورتیکه فعالیت شما تجاری،بازرگانی و.. می باشد باید برای ثبت شرکت اقدام نمایید.