ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدرک لازم جهت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی

admin عضو سایت 5 ماه قبل

جهت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی چه مدارکی مورد نیاز است؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

کلیه مدارک ثبتی شرکت شامل :
اساسنامه – اظهارنامه – آگهی تاسیس- آگهی آخرین تغییرات
کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء
اجاره نامه محضری یا هولوگرام دار بنام شرکت
قبض برق و تلفن شرکت
گواهی امضای افراد مجاز به حق امضا در شرکت از دفترخانه
مهر شرکت