ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک لازم برای ثبت موسسه خدماتی

admin عضو سایت 5 ماه قبل

برای ثبت موسسه خدماتی چه مدارکی مورد نیاز است؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

در صورتیکه موضوع فعالیت شما خدماتی است و می خواهید کارهای خدماتی انجام دهید ، مانند خدمات آموزشی ، خدمات چاپی و… نیاز به ثبت موسسه می باشید.
مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه
(کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا، دارا بودن مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت) می باشد.