ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

admin عضو سایت 5 ماه قبل

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

مدارک شناسایی همه ی اعضا (کپی شناسنامه و کارت ملی)
گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری همه ی اعضا