ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مدارک ثبت برند

میهمان 1 سال قبل

برای ثبت برند چه مدارکی لازم است؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

بنا به اینکه برند شما حقوقی(شرکتی) است یا حقیقی(شخصی)، مدارک متفاوت می باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند فارسی حقیقی :
مدارک شناسایی شخص
جواز کسب یا جواز صنایع
نمونه ی برند در ابعاد (12*12)سانتی متر
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند فارسی حقوقی :
کپی مدارک ثبتی شرکت
مدارک شناسایی کسانیکه در شرکت حق امضا دارند.
داشتن جواز صنایع یا جواز تاسیس
نمونه ی برند در ابعاد (12*12)سانتی متر