ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

مدارک ثبت برند لاتین

میهمان 2 سال قبل

ثبت برند لاتین به چه مدارکی نیاز دارد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

بنا به اینکه برند شما حقیقی(شخصی) است یا حقوقی(شرکتی)، مدارک متفاوت می باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین شخصی :
مدارک شناسایی شخص
کارت بازرگانی
نمونه برند در ابعاد (۱۲*۱۲ cm)
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لاتین شرکتی :
کپی مدارک ثبتی شرکت
مدارک شناسایی کسانیکه در شرکت حق امضا دارند.
داشتن کارت بازگانی
نمونه ی برند در ابعاد (cm 12*12)