ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

لزوم اخذ کارت بازرگانی برای ثبت علامت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا برای ثبت علامت داشتن کارت بازرگانی الزامی می باشد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر. داشتن کارت بازرگانی تنها در صورتی که نام علامت تجاری شما لاتین باشد ، الزامی است.