ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

لزوم اخذ کارت بازرگانی برای ثبت برند لاتین

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا می توان برای ثبت برند لاتین از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده نمود؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله.
ولی در این صورت علامت تجاری مورد نظر به نام همان شخصی که دارای کارت بازرگانی است ثبت خواهد شد.