ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c

سارا فخیمی حق 1 ماه قبل

سلام روز بخیر، برای اخذ شماره اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی آیا باید در سایت ثبت اسناد و املاک کشور ،فرم پر شود و اطلاعات وارد کرد یا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمود؟