ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

شرایط سنی تأسیس شرکت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

فرزندم زیر 18 سال سن دارد آیا می تواند شرکت تاسیس کند؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر.
اعضای هیات مدیره شرکت ها نباید زیر 18 سال سن داشته باشند.
اما در شرکت های سهامی خاص ، شخص زیر 18 سال می تواند تنها به عنوان سهامدار ، عضو شرکت شود اما امکان عضویت در هیئت مدیره را ندارد.