ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

شرایط دارنده حق امضا در شرکت با مسئولیت محدود

admin عضو سایت 5 ماه قبل

شرایط دارنده حق امضا در شرکت مسئولیت محدود چیست ؟
مثلا پایان خدمت لازمه یانه ؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

افرادی که در جلسه ی هیئت مدیره برای سمت حق امضا در شرکت تعیین شده اند حق امضا کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را دارند.
انتخاب دارندگان حق امضا در شرکت توسط انتخاب همه ی اعضا صورت می گیرد و نیاز به کارت پایان خدمت ندارد.