ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

سوال در مورد ثبت علامت تجاری

لاله 1 سال قبل

سلام
برندی در ایران برای محصولی قرار است ثبت گردد مشابه این برند در خارج از ایران برای دو سه محصول ثبت شده است آیا امکان ثبات ین برند در این با توجه به اینکه مشابه نام خارجی دارد ثبت می گردد و اگر ثبت شد آیا امان استفاده از این برند جهت صادرات محصول به خارج از ایران وجود دارد ممنون