ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

سمت های شرکت با مسئولیت محدود

admin عضو سایت 5 ماه قبل

وجود چه سمت هایی در شرکت با مسئولیت محدود ضروری می باشد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

در هنگام تاسیس، سمت هایی که برای افراد انتخاب می شود شامل :
مدیر عامل
رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
نکته : سمت نایب رئیس برای شرکت محدود الزامی نمی باشد.
در ضمن سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می توانند همزمان یک نفر باشند.