ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره

admin عضو سایت 5 ماه قبل

جلسه ی هیئت مدیره چه زمانی تشکیل می گردد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

پس از این که مدیران در مجمع عمومی عادی تعیین شدند ، جلسه ی هیئت مدیره برای مشخص کردن سمت افراد و همچنین مشخص کردن حق امضا تشکیل می گردد.