ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

دفتر پلمپ

میهمان 1 سال قبل

چه زمانی باید برای دفاتر پلمپ شرکت اقدام کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

پایان مالی هر سالی، یعنی از آبان ماه تا اواخر اسفند ماه شرکت ها موظف اند برای گرفتن دفاتر پلمپ یا همان دفاتر قانونی خود اقدام نمایند.
بدلیل این که این دفاتر به تاریخ روز صادر می شوند، در صورت اقدام نکردن در مدت زمان مشخص شده از طرف اداره ی مالیات و دارایی مشمول جریمه می شوند.