ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

دفتر پلمپ

میهمان 8 ماه قبل

چه زمانی باید برای دفاتر پلمپ شرکت اقدام کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 8 ماه قبل

پایان مالی هر سالی، یعنی از آبان ماه تا اواخر اسفند ماه شرکت ها موظف اند برای گرفتن دفاتر پلمپ یا همان دفاتر قانونی خود اقدام نمایند.
بدلیل این که این دفاتر به تاریخ روز صادر می شوند، در صورت اقدام نکردن در مدت زمان مشخص شده از طرف اداره ی مالیات و دارایی مشمول جریمه می شوند.