ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

درود. من در حال راه‌اندازی یه کارگاه خانگی هسم. خاسم بودونم هزینه ثبت نشان تجاری چقدر هس؟

کیان فضلی 2 هفته قبل

درود. من در حال راه‌اندازی یه کارگاه خانگی هسم. خاسم بودونم هزینه ثبت نشان تجاری چقدر هس؟ همچنین با توجه به اینکه کار من جزو مشاغل خانگی هس آیا دوشتن کارت بازرگانی و جواز کسب لازمه؟