ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

حق امضا

admin عضو سایت 5 ماه قبل

چه کسانی در شرکت حق امضا دارند؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

افرادی که در جلسه ی هیئت مدیره برای این سمت تعیین شده اند.
حق امضا کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را دارند.