ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

حق امضا چیست ؟

admin عضو سایت 5 ماه قبل

منظور از حق امضا در شرکت چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

منظور از حق امضا این است که چه کسانی در شرکت چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را امضا می کنند.