ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

حداقل سن شرکای شرکت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا شخصی که زیر 18 سال سن دارد می تواند به عنوان یکی از شرکای شرکت باشد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

افراد زیر 18 سال نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند.
ولی در صورتیکه فقط سهامدار باشند مانعی ندارد.