ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص با 4 نفر ؟

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا با 4 نفر اعضا هم می توان شرکت سهامی خاص ثبت کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله. در صورتیکه به یکی از بازرسین سهام داده شود ، میتوان شرکت سهامی خاص را با چهار نفر اعضا ثبت نمود.