ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ثبت شرکت برای اشخاص خارجی

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا اشخاص خارجی امکان ثبت شرکت در ایران را دارند؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله.
اشخاص خارجی هم امکان ثبت شرکت در ایران را دارند.
با ارائه اصل پاسپورت و ترجمه آن ، و همچنین داشتن گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری از کشور خود و ترجمه آن ، می توانند برای ثبت شرکت اقدام نمایند.