ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

تمدید علامت تجاری

میهمان 2 سال قبل

آیا می توان علامت تجاری را تمدید کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

بله. مدت اعتبار ثبت علامت تجاری و نام تجاری 10 ساله است.
بعد از این مدت یعنی هر 10 سال باید برای تمدید آن اقدام شود.