ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تفاوت نام تجاری ، لوگو ، برند و علامت تجاری

admin عضو سایت 5 ماه قبل

تفاوت علامت تجاری، نام تجاری، برند و لوگو در چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

نام تجاری و برند ، به عنوان و اسمی که برای برند خود انتخاب کرده‌اید و به آن نام شناخته می‌شوید گفته می‌شود.
لوگو به طرح و شکل اختصاصی‌ که ثبت کرده اید و در کنار نام محصول خود استفاده می کنید ، گفته می شود.
علامت تجاری و برند هر دو بیانگر یک مفهوم می باشند.
در واقع علامت تجاری می تواند شامل نام، حرف ، شکل ، عدد و یا هر نشانه قابل مشاهده‌ای باشد که محصول یا خدمات به وسیله آن به مشتری معرفی می ‌شود.