ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تفاوت مسئولیت محدود با سهامی خاص

میهمان 1 سال قبل

شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص چه تفاوت هایی دارند؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

پاسخ به این سوال بنا به نحوه ی فعالیتتان و هدفتان از ثبت شرکت متفاوت است.
شما برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به حداقل دو نفر اعضا دارید.
برای ثبت شرکت سهامی خاص باید دارای حداقل سه نفر اعضا به اضافه ی دو نفر بازرس باشید.
در کل شرکت با مسئولیت محدود دارای مسئولیت کیفری کمتری نسبت به شرکت سهامی خاص می باشد.
همچنین نحوه ی اداره کردن و روال ثبت کردن آن نیز ساده تر از شرکت سهامی خاص است.
حال بنا به این که شما بخواهید در آینده در مناقصات دولتی یا مزایدات شرکت کنید، یا تصمیم داشته باشید در آینده برای شرکت رتبه یا گرید بگیرید، باید شرکت سهامی خاص ثبت کنید.