ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تفاوت ثبت شرکت و موسسه

admin عضو سایت 5 ماه قبل

تفاوت بین موسسه و شرکت در چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

فرق اصلی این دو در موضوع و نحوه ی فعالیتشان می باشد.
شرکت معمولاً برای فعالیت و موضوعات بازرگانی ، تبلیغاتی ، آرایشی ، ساختمانی و … که جنبه تجاری دارند تشکیل می گردد و موسسات غیرتجاری عموماً جهت انجام امور خدماتی مانند ، فعالیت های خدماتی ، نگهداری ، آموزشی ، فرهنگی و … که جنبه غیر تجاری دارند تشکیل می گردد.