ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تفاوت بازرس اصلی و بدل در شرکت سهامی خاص

admin عضو سایت 5 ماه قبل

فرق بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص چیست؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

در شرکت سهامی خاص ، بازرس اول را بازرس اصلی و بازرس دوم را بازرس علی البدل می نامند.
هیچ کدام از این دو نفر به هم ارجعیت ندارند.
در واقع بازرس علی البدل جانشین بازرس اصلی می باشد.
به عبارتی در صورت فوت یا استعفای بازرس اصلی یا نداشتن شرایط قانونی وی ، بازرس علی البدل به عنوان جانشین او وظایف را بر عهده می گیرد.