ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تغییر نام شرکت

میهمان 1 سال قبل

آیا شرکتی که قبلاً ثبت شده می تواند تغییر نام دهد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

بله. باید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب نام جدید، صورت جلسه ای مبنی بر تغییر نام شرکت تنظیم نمود.