ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

تغییر نام شرکت

میهمان 2 سال قبل

آیا شرکتی که قبلاً ثبت شده می تواند تغییر نام دهد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 2 سال قبل

بله. باید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب نام جدید، صورت جلسه ای مبنی بر تغییر نام شرکت تنظیم نمود.