ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تغییر نام شرکت ثبت شده

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا شرکتی که قبلاً ثبت شده می تواند تغییر نام دهد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله. باید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب نام جدید ، صورت جلسه ای مبنی بر تغییر نام شرکت تنظیم نمود.