ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تغییر موضوع شرکت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا می توان موضوع شرکتی که قبلاً ثبت شده است را تغییر داد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله.
برای تغییر موضوع شرکت ، باید با تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده ، صورتجلسه ای مبنی بر موضوع جدید شرکت تنظیم شود و تمامی شرکا آن را امضا نمایند.
سپس با ارائه ی مدارک مورد نیاز (کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا، آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت) به موسسه ی ثبت برند ، حدوداً 25 الی 30 روز کاری زمان لازم است تا تغییرات مربوطه ثبت نهایی گردد و آگهی تغییرات صادر شود.