ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تغییر متن اساسنامه

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا متن اساسنامه را می توان تغییر داد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

بله.
هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه مانند : افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، ورود شرکای جدید و به طور کلی هرگونه تغییر و اصلاحات لازم در مفاد اساسنامه با موافقت تمامی شرکا امکان پذیر می باشد.