ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تغییر آدرس شرکت

admin عضو سایت 5 ماه قبل

برای تغییر آدرس شرکت چه باید کرد؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

برای تغییر آدرس شرکت ، در صورتیکه آدرس جدید در همان شهری است که مرکز شرکت در آن واقع شده است ، باید با تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه ای مبنی بر تغییر آدرس شرکت ، با ذکر آدرس جدید شرکت ، تنظیم شود و همه ی اعضا آن را امضا نمایند.
سپس با تحویل مدارک مورد نیاز (کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا، روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت) به موسسه ی ثبت برند ، حدوداً 25 الی 30 روز کاری زمان می برد تا آگهی تغییر آدرس جدید صادر گردد.