ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

تعداد مجاز ثبت برند برای هر شخص

admin عضو سایت 5 ماه قبل

آیا هر شخص فقط می تواند یک برند ثبت کند؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 5 ماه قبل

خیر.
هر سهامدار می تواند به میزان دلخواه سهم داشته باشد.
ولی حتماً هر یک از سهامداران باید حداقل یک سهم را داشته باشند.